Földgáz szolgáltatás

A Csepeli Erőmű Kft. földgáz felhasználói részére az alábbi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyott működési engedélyei birtokában végez teljes körű földgáz szolgáltatási tevékenységet:

 

-          Földgázelosztási tevékenység                         Működési engedély száma: 320/2004.

-          Egyetemes szolgáltatási tevékenység              Működési engedély száma: 261/2009.

-          Földgáz-kereskedelmi tevékenység                 Működési engedély száma: 257/2009.

 

Földgázelosztás

 

Társaságunk célja az engedélyében szerzett működési területén – ami megfelel a korábbi Csepel Vas- és Fémművek területének – létesített 6 bar üzemi nagyközép-nyomású acél fölgáz elosztóvezeték hálózat alábbi tevékenységeink szerinti biztonságos üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése:

 

Főbb földgázelosztási tevékenységeink

 

Rendszerfejlesztés

-          Vezetékhálózat fejlesztése,

-          Vezetékhálózathoz történő hozzáférés biztosítása (elosztóhálózat csatlakozási és elosztóhálózat használati szerződések megkötése),

-          Vezetékhálózat fejújítása.

 

Műszaki-biztonság garantálása

-          Tervfelülvizsgálat,

-          Műszaki – biztonsági felülvizsgálat,

-          Balesetek kivizsgálása.

 

Hálózatüzemeltetés

-          Ellenőrzés (nyomvonalbejárás, műszeres szivárgásvizsgálat),

-          Karbantartás,

-          Veszélyhelyzet kezelés,

-          Hibajavítás,

-          Folyamatos ügyeleti – készenléti szolgálat (hibafelvétel, üzemzavar elhárítás),

 

Egyensúlytartás, mérés és elszámolás az elosztó rendszeren

-          Mérési rendszerek felügyelete, leolvasása

-          Földgázszállítóval történő havi elszámolás (nominálás, allokálás).

 

A működési területünk jelenleg is iparterület, így a földgáz elosztóvezetékre háztartási fogyasztó nem csatlakozik.

 

 Egyetemes szolgáltatás

 

Társaságunk, mint egyetemes szolgáltató garantált ellátás biztonsági szintet nyújtó speciális szolgáltatást nyújt az engedélyében meghatározott területi egységre – csepeli ipartelep – 20 m3/óra vásárolt kapacitást meg nem haladó ipari felhasználói részére.

 

Speciális szolgáltatásunk a teljesség igénye nélkül tartalmazza az alábbi főbb tevékenységeket:

 

-          A 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet alapján meghatározott termékcsomagok és árszabások szerinti földgázellátás,

-          A szolgáltatási területünkön egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók folyamatos gázellátása,

-          Az egyetemes szolgáltatáshoz szükséges földgáz forrás beszerzése, szükség szerinti tároltatása,

-          Meghatározott szolgáltatási színvonalú ügyfélszolgálat,

-          Szerződéskötés, új bekapcsolás, szerződés módosítása,

-          Szabadpiaci kilépés, kereskedőváltás lebonyolítása ügyintézése.

 Földgáz kereskedelem

 Társaságunk, mint földgáz-kereskedelmi engedélyes felhasználói igény esetén egyedi feltételek mellett vállalja a csepeli ipartelepen ipari tevékenységet folytató társaságok földgázzal történő biztonságos és folyamatos ellátását, az ehhez szükséges szerződéskötési, földgázbeszerzési, kapacitás-lekötési folyamat lebonyolítását teljes körű ügyintézését.

 Ehhez kapcsolódó főbb tevékenységeink:

 

-          Földgáz forrás (mennyiség és kapacitás) biztosítása beszerzése, tároltatása,

-          Földgáz Kereskedelmi Szerződések megkötése,

-          Földgáz Kereskedelmi Szerződés, Elosztóhálózat-használati szerződés megkötése során együttműködés és adatszolgáltatás az érintett kereskedők, rendszerüzemeltetők felé,

-          Szerződésmenedzsment,

-          Földgáz árazás,

-          Számlázás,

-          Ügyfélmenedzsment,

-          Nominálás feladatok ellátása.