Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány

A Fővárosi Törvényszék a 12.Pk.61.329/1996/26. számú végzésében a 6455. sorszám alatt az alapítványt nyilvántartásba vette:
 
1.   Az alapítvány neve: Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány
2.   Az alapítvány székhelye: 1211 Budapest, Tanácsház utca 2. (MTESZ Csepeli Szervezete)
Az alapítvány levelezési címe: 1211 Budapest, Színesfém utca 1-3.
Az alapítvány e-mail címe: csma@acse.hu
3.   Az alapítvány jogállása: Az alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet
4.   Az alapítvány időtartama: Az alapítvány határozatlan időre jött létre.
5. Az alapítvány feladata, tartós közérdekű célja és megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: Csepeli illetőségű egyetemi mérnökhallgatók ösztöndíjszerű támogatása, azaz a felnőttoktatást, mint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. paragrafusának n) pontjában és a 74. paragrafus (1) bekezdésében foglalt közfeladatot ellátó intézmények munkájának hatékonyabbá tétele a nevelés-oktatás ösztöndíj rendszerének fejlesztésével. Az alapítvány az alapítói célok megvalósítása érdekében éves, illetve több éves ösztöndíjat juttat csepeli lakhelyű, vagy csepeli középiskolában végzett és valamely egyetem nappali tagozatán mérnökhallgató képzésben résztvevő hallgató részére.
 
A támogatás igényléséhez szükséges adatlap az alábbi helyről letölthető: Támogatási kérelem adatlapja